Masz pytanie?
Telefon +48 510 266 931

Dokumenty

W zakładce znajdują się wszystkie dokumenty organizacyjne żłobka. Oprócz zapoznania się ze statutem, czy wpisem do rejestru żłobków Urzędu Miasta w Szczecinie, możecie Państwo interaktywnie wypełnić oraz wysłać do nas kwestionariusz zgłoszeniowy Państwa pociechy.

Po wypełnieniu przygotowanych pól w formularzu - proszę kliknąć wyślij (opcja dostępna przy zainstalowanym kliencie pocztowym np. outlook). Przy korzystaniu z poczty w przeglądarce internetowej plik należy zapisać w formacie PDF i wysłać jako załącznik do wiadomości pod adres rekrutacja@happyswiat.pl W treści wiadomości proszę podać telefon kontaktowy.

Administratorem danych osobowych jest Happy Świat z siedzibą w Szczecinie przy ulicy J. Iwaszkiewicza 88. Dane wpisane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane celem wzięcia udziału w rekrutacji zgodnie z Polityką prywatności.

Kryterium branym pod uwagę podczas naboru do żłobka jest kolejność składania kart zgłoszeniowych oraz ilość miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

Zapraszamy do zapozniania się ze statutem Żłobka Niepublicznego Happy Świat.