Masz pytanie?
Telefon +48 510 266 931

N a s z     ż ł o b e k

Żłobek Niepubliczny Happy Świat świadczy usługi opiekuńczo – wychowawcze wprost wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3w całości wyszczególnione w Statucie placówki. W naszym żłobku wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne m.in.: program edukacji lingwistycznej naszego autorstwa bazującym na języku angielskim oraz rosyjskim, metodę globalnego czytania Glenn`a Doman`a. W trakcie codziennych zajęć dydaktycznych prowadzimy warsztaty plastyczne, muzyczne i ruchowe. Dzieci uczestniczą również w zajęciach dodatkowych takich jak: rytmika, zajęcia logopedyczne. Dodatkowo dzieci uczestniczą w zajęciach rytmiki, edukacji lingwistycznej i logopedycznej. Żłobek otwarty jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 6.00- 17.00, a w szczególnych przypadkach godziny są przedłużane. Pracujemy cały rok kalendarzowy jedynie z wyjątkiem ustawowo wolnych dni od pracy.
W naszym żłobku nie funkcjonują żadne przerwy wakacyjne. Posiadamy 56 miejsc dla dzieci w wieku żłobkowym tj. od 1-3 roku życia.

Siedziba Żłobka Niepublicznego Happy Świat usytuowana jest w Szczecinie na osiedlu Majowym. Duży 500 metrowy lokal zaadoptowany tak aby, spełniał wszelkie wymogi budownictwa oświatowego, posiada przestrzenne, odpowiednio przystosowane sale dydaktyczne z kompleksowym zapleczem sanitarnym.
Na potrzeby Żłobka przeznaczone zostały 3 sale o łącznej powierzchni 173 m2, każda z pełnym węzłem sanitarnym oraz zapleczem organizacyjno kuchennym. Nieopodal mamy do dyspozycji plac zabaw przeznaczony jedynie dla naszych dzieci. Przyjazne otoczenie w zaciszu spokojnego osiedla z dala od ruchliwych ulic czyni naszą lokalizację nader atrakcyjną.

Żłobek jest doskonale wyposażony we wszelkie pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego rozwoju naszych podopiecznych.

Kadrę pedagogiczną tworzą zdolne, kreatywne nauczycielki posiadające pełne kwalifikacje, zdobywające nowe doświadczenia pedagogiczne na różnego rodzaju studiach podyplomowych, kursach i warsztatach. Wszyscy pracownicy dbają o ciepłą i domową atmosferę w przedszkolu i komfort naszych małych podopiecznych oraz ich rodziców.

Program żłobka Happy Świat uwzględnia harmonijny rozwój osobowości naszych wychowanków: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.

Celem żłobka jest wychowanie ludzi śmiałych, przedsiębiorczych, mających dobry kontakt z otoczeniem, dobrze radzących sobie w życiu, a nade wszystko szczęśliwych.

Organizacja zajęć równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, aktywnością na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi.

Złote myśli

Dziecko najwięcej miłości potrzebuje wtedy, gdy najmniej na nią zasługuje.
Andrzej Majewski
Wychowanie, całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihilizmem.
Leszek Kołakowski
Gdyby dzieci rosły zgodnie z naszymi założeniami, mielibyśmy samych geniuszy.
Johann Wolfgang von Goethe